silicone rubber feet

silicone-rubber-feet

Clear silicone rubber feet made in usa. dia. 22mm. * h 10 mm.  ใช้สำหรับรองแท่นหรือลำโพง มีความหยุ่นตัวสูง ไม่ยุบแม้รับน้ำหนักมากๆ มี 1ชุดมี 4 ลูก : ราคาต่อชุด   95 บาท