silicone rubber feet

silicone-rubber-feet

Clear silicone rubber feet made in usa. dia. 22mm. * h 10 mm.  ใช้สำหรับรองแท่นหรือลำโพง มีความหยุ่นตัวสูง ไม่ยุบแม้รับน้ำหนักมากๆ มี 1ชุดมี 4 ลูก : ราคาต่อชุด   95 บาท

createhouse ยินดีต้อนรับ

Featured

Blog นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ DIY เครื่องเสียงของผมเองรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงที่น่าสนใจ   แรกเริ่มเดิมทีผมไม่มีพื้นฐานด้าน DIY เครื่องเสียงมาก่อน  แต่เป็นเพราะผมสนใจและมีใจรักด้านเสียงเพลง เห็นคนอื่นสามารถ DIY ได้ด้วยตัวเอง ผมเลยมีความคิดอยากลองทำดูบ้าง จึงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและปัจจุบันนี้ผมมีความสุขและสนุกกับการ DIY ครับ  

DIY = Do it yourself   คุณก็ทำได้ครับ

สมัครสมาชิกและชมสินค้าเพิ่มเติมได้หรือสอบถามได้ที่  webborad.createhouse.net  

หมายเหตุ  : บทความทุกเรื่องของ createhouse อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้ แต่กรุณาใส่เครดิต พร้อมทำ Link กลับมายังwww.createhouse.net  ด้วย    ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อการค้า   ขอบคุณครับ

Page 1 of 11