วิธีสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อของจาำก www.createhouse.net

1. สั่งทางเว็บบอร์ดที่ห้องสั่งซื้อสินค้า http://webboard.createhouse.net/index.php

2. โทรศัพท์ 086-3212423

3. ทาง e-mail : create5965@gmail.com 

หมายเหตุ  การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางข้อ 1- 3 เมื่อท่านชำระเงินค่าสินค้าและค่าส่งพัสดุแล้วทางร้านจะดำเนินการส่งของให้ โดยแจ้งการส่งของผ่านเว็บบอร์ด

การส่งพัสดุ(คิดตามน้ำหนัก) โดยทางร้านขอส่งแบบ EMS   เพื่อป้องกันของสูญหาย

รายละเอียดการโอนเงิน  (เพื่อป้องกันความผิดพลาด  โปรดอย่าเพิ่งโอนเงิน  จนกว่าจะทาง createhouse จะสรุปยอดให้ท่าน)

แจ้งโอนเงินได้ที่ >>>  http://webboard.createhouse.net/index.php?board=7.0

ตรวจสอบสถานะการส่งของได้ที่ >>>    http://webboard.createhouse.net/index.php?board=8.0